Các hình thức quảng cáo Facebook ads (phần 2)

2. Video đơn (single video)
Ad video Facebook rất giống với ad ảnh, là hình thức ad cái chứa một text, một headline, một mô
tả link, một nút CTA và không giống ad ảnh, một video. Tất cả phần tử ad của video đơn nằm cùng
vị trí giống như ad ảnh.
Bạn có thể lựa chọn bất cứ video nào bạn muốn miễn là nó tuân thủ chính sách của Facebook. Mặc dù
bạn được tự do upload bất cứ video nào lên ad của bạn, nhớ rằng video của bạn phải liên quan đến thông
điệp. Ví dụ, nếu bạn đang xúc tiến một bộ phim kinh dị, dùng trailer phim cho ad video của bạn.
Khi lựa chọn video của bạn, đảm bảo nó tuân thủ các chỉ tiêu kĩ thuật ad và yêu cầu kĩ thuật của
Facebook. Mặc dù tất cả video được upload có độ dài tối đa 120 phút, cố gắng giữ video của bạn không
dài hơn 1 phút, để duy trì sự chú ý của người xem, trừ phi bạn đang xúc tiến một trailer cái thường
dài 2 đến 3 phút. Nếu bạn phải sử dụng video cái dài hơn 1 phút, đảm bảo thông điệp trọng tâm của
bạn xuất hiện trước cột dấu 1 phút. Nếu không bạn có thể mất sự quan tâm của người xem và luôn test
A/B để xem độ dài video nào thu được kết quả tốt nhất.
Khi tạo video của bạn sử dụng thiết lập custom được khuyến nghị sau:
+ H.264 video với AAC audio trong dạng mov hay mp4.
+ Một aspect ratio không rộng hơn 1280 px và chia hết cho 16 px.
+ Tỉ lệ khung ở mức, hay dưới 30 fps.
+ Stereo audio với một tỷ lệ mẫu 44100 HZ.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *