Các hình thức quảng cáo Facebook ads (phần 1)

Các hình thức quảng cáo Facebook ads

Chúng ta đã đi qua các cấp độ campaign, ad sets, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cấp độ ads với các
hình thức quảng cáo. Sau đây là các hình thức quảng cáo Facebook ads phổ biến:
1. Ảnh đơn (single image)

ad ảnh

 

 

Ad ảnh đơn của Facebook là một hình thức ad cái chứa một text, một ảnh đơn, một headline, một mô
tả link và một nút CTA (call to action).
+ Text:
Text xuất hiện trên ảnh, thường chứa chi tiết về sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Text nên truyền tải
mọi thứ để người xem của bạn biết về ad, một mệnh đề giá trị. Nó chào cái gì? Người xem sẽ được
gì khi click lên ad?
Số đếm kí tự được khuyến nghị cho text là 90 kí tự. Tuy nhiên, chú ý đây chỉ là khuyến nghị, không phải
là yêu cầu. Mặc dù ít kí tự hơn thường được khuyến nghị bởi nhà quảng cáo và người viết chuyên nghiệp,
bạn cũng được chào đón để viết text dài hơn. Luôn test A/B để xem độ dài text nào giành kết quả tốt
nhất.
+ Ảnh:
Dưới text là ảnh của ad. Bạn có thể chọn bất cứ ảnh nào bạn muốn cho ad của bạn, miễn là nó tuân thủ
chính sách quảng cáo của Facebook. Một trong số đó yêu cầu rằng lượng text không chiếm hơn 20% ảnh,
một chỉ tiêu kĩ thuật ad. Bạn có thể chọn một ảnh sản phẩm, một ảnh với một mẫu sản phẩm hay một ảnh
với logo nhãn hiệu…Mặc dù bạn tự do lựa chọn ảnh, nhớ rằng ảnh của bạn phải liên quan đến thông điệp.
Ví dụ, bạn đang xúc tiến sưu tập rượu vang của bạn, sử dụng một ảnh chứa một vài chai
rượu vang hay ảnh uống mẫu, cầm hay rót rượu vào cốc.
+ Headline:
Headline, cái xuất hiện dưới ảnh trong chữ in đậm, chứa nhiều thông tin hơn về offer. Nó có thể là để bắt
lấy sự chú ý của người xem và dụ họ click lên ad của bạn. Trong ảnh trên, headline one – day sale làm chính
xác như vậy khi tạo nhận thức về sự khẩn cấp. Facebook khuyến nghị giữ số kí tự là 25 kí tự cho headline.
+ Mô tả link (link description):
Mô tả link chứa mô tả về link bạn cung cấp trên ad của bạn. Trong ảnh, mô tả link free same – day shipping
cho khách hàng biết link của ad sẽ điều hướng họ tới catalog sản phẩm nơi họ có thể mua các sản phẩm với
shipping cùng ngày.
+ Nút CTA:
Nút CTA nằm ở góc đáy phải của ad, khuyến khích người dùng thực hiện hành động mong muốn. Trong Nato Mounts
ad, nút CTA khuyến khích khách hàng shop tại store online của nó. Chú ý rằng nút CTA của bạn phải liên
quan đến thông điệp của bạn. Ví dụ, không sử dụng một Learn more CTA khi mục đích ad của bạn là để điều
hướng khách hàng tới thực hiện hành vi mua. Sử dụng một CTA không phù hợp có thể gây nhầm lẫn, khó chịu
và làm thất vọng khách hàng khi bạn không đáp ứng được mong đợi của họ tại landing page.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *