Các hình thức quảng cáo Facebook ads đặc biệt (phần 4)

Messenger ads (tiếp tục)

Cho bước thiết lập Messenger, bạn tạo nội dung cái sẽ xuất hiện đối với khách hàng của bạn một khi
họ đi đến cuộc trò chuyện Messenger sau khi click lên ad của bạn. Bạn có hai tùy chọn. Bạn có thể hoặc
tạo trải nghiệm welcome của bản thân bạn hay sử dụng màn hình Get Started của bot của bạn.
1. Tạo trải nghiệm welcome của bản thân bạn: mẫu tiêu chuẩn
Nhập text chào đón của bạn. Text chào đón là thông điệp đầu tiên khách hàng của bạn sẽ nhận khi đi
vào cuộc trò chuyện Messenger của bạn. Hãy cá nhân hóa thông điệp của bạn. Bạn có thể hoặc chọn cá nhân
hóa thông điệp chỉ theo first name, chỉ theo last name, hay tên đầy đủ. Khi bạn cá nhân hóa thông điệp
của bạn, tên trong lời chào đón sẽ thay đổi theo con người đang liên hệ với bạn.messenger ads 1

 

Tiếp theo, chọn một danh sách các câu trả lời. Các câu trả lời bạn chọn phải phù hợp với mục tiêu doanh
nghiệp của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn khách hàng biết nhiều hơn về doanh nghiệp của bạn, thêm câu trả lời
Learn more. Bạn cũng có thể chọn một câu trả lời cái sẽ trả lời các câu hỏi được hỏi phổ biến. Ví dụ,
vì hầu hết con người thường hỏi về agency rates của AdvertiseMint, tôi đã thêm câu trả lời :What are
your agency rates vào chào đón. Đây là cái cuộc trò chuyện Messenger của tôi sẽ trông như thế nào
trên đầu cuối khách hàng của tôi.

messenger ads 2

 

2. Tạo trải nghiệm welcome của bản thân bạn: mẫu custom
Mẫu custom vượt lên mẫu chỉ có text nhàm chán. Tùy chọn này cho phép bạn phù hợp hóa chào đón của bạn với
ảnh và video, để thêm các nút cái gửi khách hàng tới website của bạn, và để tạo các câu trả lời nhanh, tự
động để rằng bạn có thể trả lời khách hàng thậm chí khi bạn vắng mặt khỏi máy tính hay smartphone của bạn.
Khi tạo các nút, bạn phải cung cấp nhãn, hành động và website URL. Nhãn là nút CTA của bạn cái
khuyến khích khách hàng thực hiện hành động. Tùy chọn action trong trường thứ hai là Open a websiteSend
a postback. Trừ phi bạn có một chatbot, chọn tùy chọn đầu tiên Open a website sau đó thêm website URL vào
nơi bạn muốn khách hàng của bạn đi tới sau khi click lên nhãn của bạn. Cho ví dụ của tôi, tôi sử dụng
View Rates cái, một khi được click, sẽ gửi khách hàng tới trang pricings của website của tôi.

messenger ads 3

 

Sau khi bạn thiết lập thông điệp của bạn, tiến lên và đệ trình ad cho review.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *