Các hình thức quảng cáo Facebook ads đặc biệt (phần 2)

Lead ads (tiếp tục)

Bước 1: Click Lead generation>> Continue
Bước 2: Lựa chọn Facebook page

lead ads 1

 

Bước 3: Tạo target audience
Bước 4: Chọn vị trí đặt ads của bạn
Lead ads chỉ đủ tư cách cho Facebook desktop và mobile newsfeed và feed của Instagram.
Bước 5: Thiết lập ngân sách và kế hoạch thời gian show ads.
Khi bạn thiết lập ngân sách của bạn, tối ưu hóa cho leads hơn là link clicks. Chọn cái sau có thể dẫn
đến CTR cao hơn. Nếu bạn muốn tận dụng tối đa Facebook ad của bạn, luôn tối ưu hóa cho mục tiêu của bạn, cái
trong trường hợp này là leads.
Bước 6: Lựa chọn hình thức của bạn
Mặc dù Lead ad của bạn là đủ tư cách cho hình thức băng chuyền, ảnh đơn, video đơn và slideshow, tôi khuyến
nghị gắn với hình thức ảnh đơn. Vì bạn không muốn rủi ro làm mất lead, và vì bạn muốn xử lí để hoàn
thành nhanh nhất có thể, bạn muốn giữ form đơn giản và dễ dàng.
Bước 7: Nhập text
Viết các copies cái cung cấp người xem của bạn một hiểu biết rõ ràng về doanh nghiệp và chào của bạn. Ví dụ, công khai
cái khách hàng sẽ nhận về (nếu có bất cứ thứ gì) cho thông tin liên hệ của họ. Bạn sẽ tặng họ một ebook miễn phí?
Bạn sẽ cung cấp cho họ cập nhật email về doanh nghiệp của bạn? Bạn sẽ cung cấp thông báo về chào mới nhất của
bạn?
Bước 8: Tạo form
Khi bạn tạo form của bạn, giữ các câu hỏi của bạn tối thiểu hóa. Các form dài dòng có thể ngăn khách hàng của
bạn ngừng đăng kí vì họ có thể lưỡng lự công khai nhiều thông tin cá nhân. Chỉ lấy cái bạn cần, cái có khả năng là tên
đầy đủ, địa chỉ email, và số điện thoại của khách hàng. Nếu bạn phải hỏi trên form của bạn, hỏi câu hỏi nhiều lựa chọn hơn
là câu hỏi open ended. Một xử lí leads thuận tiện dẫn đến nhiều chuyển đổi hơn.
Khi tạo một Lead ad, xem xét các câu hỏi bạn muốn hỏi khách hàng với đội ngũ pháp lí của bạn và
nghiên cứu cẩn thận chính sách Lead ads của Facebook và term of service.

lead ads 2

 

Bước 9: Bạn làm xong.
Sau khi chạy Lead ads của bạn trong một vài ngày, bạn có thể sau đó biên tập thông tin bạn thu thập vào một spreadsheet

cái bạn sau này upload lên Custom audience của bạn. Sau đó, sử dụng Custom audience của bạn để tiếp thị lại khách hàng
người trả lời với Lead ad của bạn. Tôi khuyến nghị làm cái này vì khách hàng người trả lời Lead ad của bạn có khả năng nhất
trả lời ads tương lai của bạn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *