Các cổng, giao diện và địa chỉ MAC

Các cổng, giao diện và địa chỉ MAC

Một giao diện mạng (network interface) là mạch điện tử cái cho phép một thiết bị kết
nối với một mạng. Mỗi giao diện mạng cung cấp một cổng, cái là điểm plug-in cho giao
diện. Nói chung, thuật ngữ portinterface là đồng nghĩa.
Một giao diện mạng có thể là một card add-on riêng rẽ cho một máy tính, trong trường hợp
này, giao diện được gọi là một network interface card (NIC). Trên một vài thiết bị, như
các máy in, các cards giao diện mạng riêng rẽ vẫn là phổ biến. Nhưng gần như tất cả máy tính
laptop và desktop có một giao diện mạng tích hợp vào mother-board của máy tính, nên các NICs
riêng rẽ hiếm khi được sử dụng trên các máy tính desktop hay laptop. Các NICs vẫn được sử dụng
rộng rãi trên các máy chủ, tuy nhiên, khi các máy chủ thường được cấu hình với hai hay nhiều hơn
các giao diện; sử dụng một card riêng rẽ cho giao diện cho phép nhiều linh động hơn.
Thuật ngữ adapter thường được sử dụng như từ đồng nghĩa với interface. Port, interface, adapter
3 từ có ý nghĩa cùng một thứ.
Mọi giao diện mạng phải có một cái nhận dạng duy nhât được gọi là địa chỉ MAC (MAC có nghĩa cho
media access control). Mỗi địa chỉ MAC là duy nhất trên toàn thế giới. Tôi không biết liệu các địa
chỉ MAC có là duy nhất trên toàn ngân hà; nó là hoàn toàn có thể rằng hệ thống máy tính trên một vài
phi thuyền người ngoài hành tinh xâm lược sẽ có một địa chỉ MAC cái là tương tự như là của laptop của
bạn, nhưng nếu cái đó xảy ra, tôi nghi ngờ bạn sẽ cũng lo lắng về sửa lỗi mạng của bạn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *