Các chiến lược tiếp cận phát triển mobile

Các chiến lược tiếp cận phát triển mobile

Thường thì các nhân tố then chốt để quyết định một chiến lược mobile sẽ phụ thuộc vào tài nguyên
công ty đang có sẵn cho người dùng web của nó và liệu nó có đủ người dùng để biện minh cho chi
phí phát triển. Nhìn chung, bạn có thể hạng mục hóa các cách tiếp cận phát triển mobile thành
ba hạng mục sau:
+ Chỉ có một website chính (không có site mobile riêng rẽ).
+ Cung cấp một cái nhìn khác về nội dung trên site của bạn đối với người dùng mobile.
+ Tạo một website hoàn toàn mới cho người dùng mobile.
Hãy nhìn vào ba tùy chọn này lần lượt.

Không phát triển một mobile site

Một chiến lược rẻ nhất và ít tốn thời gian nhất cho phát triển mobile là đơn giản không làm gì.
Nhiều mobile phone tinh vi trong việc cung cấp cho người dùng truy cập vào nội dung trên site.
Nhiều phone màn hình chạm lớn hơn (như iphone) có khả năng điều chỉnh lại kích cỡ một cách
thông minh một trang web để làm vừa vặn với màn hình. Sau đó, cho phép người dùng zoom vào
các phần của trang. Các phone khác có thể thay đổi cách thức trong đó trang được trình bày
để làm nó có sẵn trên kích thước màn hình các phone có. Hạn chế rõ ràng với cách tiếp cận này
là rằng nội dung của bạn không xử lí được mục đích mà khách ghé thăm một mobile site có thể có.

Cung cấp một cái nhìn thay thế của nội dung site bạn

Một mảnh đất giữa là sử dụng lại nội dung của bạn và trình bày nó theo một phong cách cái dễ
dàng cho người dùng mobile. Trên mảnh đất giữa này có hai tùy chọn phổ biến.
Cách tiếp cận đầu tiên là thêm một stylesheet thứ hai vào cùng một trang, để rằng các thiết
bị mobile có thể sử dụng một tập hợp các quy tắc CSS riêng rẽ để kiểm soát trang xuất hiện
như thế nào đối với người dùng mobile

<link href=”mobile.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”handheld”/>

Cái này có thể giúp bạn sử dụng một bố cục khác, thay đổi kích thước của trang, và cố gắng
kiểm soát màu sắc và kích cỡ font.
Không may mắn là, không phải tất cả các phone đều biết lấy phiên bản này của stylesheet,
và có những phone vẫn phải tải một trang cái có kích thước file giống như trang được tạo cho
máy tính desktop (Cái này có nghĩa rằng chúng có thể mất thời gian dài để tải trang).
Tôi đã thấy các stylesheet cho thiết bị cầm tay cái cố gắng che giấu các phần của trang (thiết
lập đặc tính display CSS trên các phần tử đó thành none), cái có ưu điểm rằng làm giao diện
đơn giản hơn mặc dù nó không làm kích cỡ file trang nhỏ hơn.
Cách tiếp cận thứ hai là sử dụng một tập hợp khác các template. Hơn là sử dụng một stylesheet
mới, một vài công ty vẫn sử dụng cùng nội dung, nhưng thiết kế trang mới để giữ thông tin.
Cách tiếp cận này cho phép nhiều linh động hơn vì bạn có thể thay đổi trật tự trong đó các thứ
xuất hiện. Bạn cũng có thể xóa hoàn toàn một vài phần của trang (như quảng cáo và điều hướng
thứ hai) và vì vậy làm giảm băng thông cần để load trang.
Tuy nhiên, cả hai phương pháp này vẫn thất bại để xử lí bối cảnh trong đó mobile phone
được sử dụng.

Tạo một site tối ưu hóa mobile riêng rẽ với nội dung riêng

Nếu bạn có tài nguyên có sẵn, người dùng sẽ hưởng lợi từ một site được thiết kế cụ thể cho mobile.
Nó cho phép bạn xử lí các yêu cầu của người dùng mobile và hiểu bối cảnh trong đó khách ghé
thăm site sử dụng mobile.
Một ví dụ tốt là m.ebay.com hay m.flickr.com
Nó là quan trọng để xem xét các chức năng của mobile site trước khi xem xử lí chúng trông như
thế nào. (Về mặt thực tế các cung cấp của site mobile trông cơ bản hơn site desktop). Cũng xem xét
người dùng mobile của bạn hưởng lợi gì từ những đặc tính cái là cụ thể đối với thiết bị mobile,
như khả năng nhận thức vị trí (ví dụ, một cửa hàng có thể tự dộng cho thấy vị trí gần nhất)
hay khả năng gửi ảnh.
Điều đầu tiên là nhận dạng những điều người dùng mobile muốn giành lấy và biến chúng thành
những cung cấp nổi bật và trước tiên. Trong khi làm cái này, nó là quan trọng để tập trung
vào những nhiệm vụ chính, không thử cung cấp người dùng mobile tất cả các đặc tính có sẵn trên
một site desktop. Nội dung hay đặc tính không có khả năng được sử dụng nên bị loại bỏ.
Một khi bạn đã làm việc ra site mobile là gì, cái người dùng mobile muốn giành lấy, và làm cách
nào bạn có thể đáp ứng yêu cầu của họ, bạn có thể bắt đầu khía cạnh thực hành trên mobile site
của bạn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *