Bán AWS free tier 12 months, thẻ chính chủ, IP Việt Nam

GIAIPHAPWEBTL quý chào anh em. Bên mình bán tài khoản AWS free tier 12 months, thẻ chính chủ, IP Việt Nam, giao account tùy ý sử dụng. Các bạn có thể mua tài khoản có sẵn bằng cách click link dưới đây:

CLICK HERE

, hoặc nếu hết, làm theo những cách sau:
+ Email cho admin theo địa chỉ 7uandr@gmail.com.
+ Inbox Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090058111401
+ Inbox Telegram @Tuandr

Tài khoản mua bao gồm email login, mật khẩu.  Chú ý chỉ dùng 1:1, dùng hơn sẽ bị ban TK.

Giá siêu hạt rẻ: $6.9. Paypal accepted.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *