Affiliate network là gì? vs chương trình Affiliate trực tiếp (phần 1)

Affiliate network là gì?

Nơi nào bạn có thể tìm thấy các offers cho campaign của bạn?
Nó có thể là khó khăn để liên hệ từng nhà quảng cáo riêng rẽ và thậm chí không biết người nào để liên hệ.
Có một cách thức dễ dàng hơn là làm việc với affiliate network.
Nghĩ về affiliate network như một marketplace (thị trường) đầy các offers.
Các offers là lời chào các sản phẩm hay dịch vụ cái các công ty đang cố bán.
Affiliate networks phục vụ như người trung gian giữa các affiliates và chủ sản phẩm, dịch
vụ.
Bạn log vào website của họ, bạn có thể nhận truy cập tới hàng trăm, hàng ngàn các offers.
Bạn có thể nhặt affiliate link duy nhất cho bất cứ offer nào và ngay lập tức bắt đầu gửi traffic tới
nó.
Một affiliate điển hình sẽ có các offers trong các verticals khác nhau như:
• Dating
• Mobile
• Gaming
• Insurance
• Competitions
• Weight loss products
• Và hàng trăm verticals khác.
Khi tham gia một affiliate network, bạn được gán một affiliate manager (AM). Đây là người liên hệ của
bạn. Công việc của họ là giúp đỡ bạn với bất cứ vấn đề nào bạn gặp phải với campaigns và giới thiệu
các offers mới để bạn xúc tiến.
Ngày nay, thị trường trở nên cạnh tranh, nổi lên các affiliate network hiện đại, cái làm việc vì
hiệu quả của các affiliates. Advidi là một ví dụ tuyệt vời. Cho đơn giản như newbie, bạn chỉ nên tập
trung vào một affiliate network.
Các affiliate network tốt luôn tái đầu tư mạnh vào thành công của bạn (vì họ biết nó sẽ quay trở lại
họ).
Khi bạn tham gia next level network như Advidi, bạn có thể đối xử chúng như một đối tác kinh doanh,
không chỉ là một dịch vụ.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *