Top 17 kĩ thuật Seo onpage mới nhất

Kĩ thuật 1: Sử dụng URL ngắn
URL ngắn với khoảng 17 kí tự có thể ở mức cao rank tốt hơn hơn URL dài. May mắn là, nó là thực
sự dễ để sử dụng URL ngắn trên website của bạn. Khi bạn xuất bản một trang mới, làm URL thu hút
và ngắn.
Kĩ thuật 2: Bao gồm từ khóa mục tiêu trong URL của bạn.
Kĩ thuật 3: Sử dụng từ khóa LSI
Từ khóa LSI (latent semantic indexing) được định nghĩa như là các cụm từ bộ máy tìm kiếm sử
dụng để hiểu nội dung của bạn là về cái gì. Vậy thì bạn tìm từ khóa LSI như thế nào? Một chiến
thuật đơn giản là tìm kiếm từ khóa mục tiêu trên Google. Sau đó, cuộn xuống đáy nơi Google thể
hiện cho bạn các tìm kiếm liên quan. Các từ in đậm ở đáy trang kết quả tìm kiếm thường là các
từ khóa LSI tốt.
Kĩ thuật 4: Xuất bản nội dung dài
Nhớ là, nội dung dài hơn có xu hướng loại bỏ xếp hạng đối với nội dung ngắn hơn.
Bạn sẽ làm Google hài lòng khi bạn viết nội dung dài cái được bao gồm một cách tự nhiên các từ
khóa LSI. Nhớ rằng, Google muốn thể hiện cho người dùng kết quả tốt nhất cho một từ khóa tìm kiếm
đã cho. Và nếu trang của bạn cung cấp cho ai đó một câu tả lời sâu rộng cho cái người đó tìm kiếm,
Google sẽ chắc chẵn xếp hạng trang của bạn cao. Thực tế là, nội dung xếp hạng cao nhát của tôi
thường là nội dung dài nhất của tôi.-
Site của bạn cũng không nên viết mọi thú mà nên tập trung vào một hoặc một vài niche nhất định
Kĩ thuật 5: Tối ưu hóa title tag cho CTR
Trong title tag của bạn, bạn cần bao gồm- từ khóa mục tiêu của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên tối
ưu hóa title tag của bạn cho CTR (tỉ lệ click). Vì nó là nhân tố xếp hạng lớn của Google tại
thời điểm này.
Khi người dùng tìm kiếm một từ khóa và click lên kết quả là của bạn, nó gửi một thông điệp mạnh mẽ
tới Google rằng bạn là kết quả tốt cho tìm kiếm đó và họ sẽ có thể đem lại cho bạn thúc đẩy
xếp hạng.
Sau đây là một số tips nhanh cái làm việc tốt
+ Bao gồm con số trong title của bạn. Vì con số thu hút sự chú ý. Trên thực tế, headlines với con số
nhận xáp xỉ 40 % nhiều click hơn so với headlines không có con số.
Ví dụ:
100 Seo tips for small business
+ Một cách hiệu quả khác để tăng CTR của trang là thêm dấu [ ], va ( ) vào title của bạn
Ví dụ:
[Meta tags] How to write enthralling title tags that boost CTR
How to create SEO friendly titles (And optimize titles after publication)
+ Một chiến thuật hiệu quả khác đẻ tăng CTR của trang của bạn là sử dụng modifier trong title
của bạn.
Modifier là các từ bổ trợ cho tù khóa đã cho.
Các modifier ưa thích của tôi là best, top hay the curent year.
Ví dụ, ai đó tìm kiếm cho “Seo tips” thì họ cũng có thể tìm kiếm cho “top Seo tips” hay thậm chí
“top Seo tips 2018”.
Kĩ thuật 6: Sử dụng link ra bên ngoài (external links)
Nó là rõ ràng rằng Google xem các link ra bên ngoài như nhân tố xếp hạng onpage. Link ra bên
ngoài có giá trị hơn link nội bộ. Bộ máy tìm kiếm thông điệp rằng những gì mọi người nói về
nhau có giá trị hơn tự bạn nói về bạn. Nguyên tắc này có vẻ đúng khi thẩm định giá trị
external link & internal link. Thuật toán xếp hạng trang ban đầu có thể đối xử chúng như
nhau, nhưng tín hiệu xếp hạng ngày nay rõ ràng không như thế.
Kĩ thuật 7: Sử dụng link nội bộ (internal links)
Cái này khá dễ dàng. Bất cứ khi nào bạn xuất bản một bài viết mới, đảm bảo bạn link trở lại
tới 2 đến 5 trang cũ hơn trên website của bạn cái bạn muốn xếp hạng cao hơn. Nói cách khác,
nếu bạn muốn tối đa hóa lợi ích bạn nhận từ các link nội bộ, bạn cần sử dụng nó một cách chiến
thuật bằng cách chỉ liên kết trở lại tới các trang bạn cần thúc đẩy xếp hạng.
Kĩ thuật 8: Tối ưu hóa tốc độ website
Tối ưu hóa tốc độ website của bạn bằng cách đầu tư vào premium host. Tại thời điểm này, bạn
phải biết tốc độ website là một trong những nhân tố xếp hạng quan trọng của Google.
Kĩ thuật 9: Bao gồm đa phương tiện trong nội dung của bạn
Sử dụng ảnh chụp màn hình, videos và đồ thị trong nội dung của bạn. Tất cả những đa phương tiện
này làm nội dung của bạn thêm giá trị dối với người đọc. Một bí mật tôi muốn chia sẻ với bạn
là khi bạn sử dụng nhiều đa phương tiện trong nội dung của bạn, người dùng sẽ lưu lại lâu
hơn trên trang của bạn.
Kĩ thuật 10: Title của bạn nên chứa từ khóa của bạn hay là cái gì đó liên quan đến từ khóa của
bạn.
Kĩ thuật 11: Tối ưu tag heading
Nếu bạn đang sử dụng wordpress, tag H1 ngay lập tức áp dụng cho heading của bạn. Bạn nên thêm
từ khóa vào heading.
Google sẽ nhận ra rằng nội dung của bạn là về cái gì. Sau đó cũng cần thêm từ khóa vào đoạn văn
đầu tiên hay câu đầu tiên. Cái này cũng thông báo cho Google biết trang là về cái gì. Vì vậy,
nó sẽ cho phép bạn xếp hạng trang của bạn nhanh chóng.
Kĩ thuật 12:
Trong heading, bạn nên thêm từ khóa để rằng Google sẽ nhận tín hiệu thứ hai về cái bạn nói tới.
Tôi khuyên bạn nên sử dụng các từ khóa khác nhau trong các heading của bạn và thậm chí subheading.
Kĩ thuật 13:
Đảm bảo rằng nội dung của bạn luôn được đánh vần chính xác. Bạn có thể sử dụng công cụ như
Grammarly để đảm bảo cái này được thực hiện. Lí do tại sao tôi nói như vậy vì Google sẽ crawl
site của bạn và nếu họ bắt được lỗi đánh vần, họ sẽ phạt bạn vì điều quan trọng Google nhìn
vào là nội dung.
Kĩ thuật 14:
Đảm bảo rằng bạn bao gồm từ khóa một vài lần trong bài viết của bạn. Đừng đặt từ khóa quá nhiều,
5-10 từ khóa trong một bài là Okay.
Kĩ thuật 15:
Tìm kiếm một ảnh để thêm vào nội dung của bạn. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo ảnh là duy nhất.
Ảnh sẽ cho phép bạn tạo một alt text và trong alt text đó bạn có thể đặt từ khóa.
Kĩ thuật 16:
Đảm bảo rằng bạn nhúng bản đồ trên website của bạn. Nếu bạn chưa biết làm cách nào để làm như
vậy, bạn có thể sử dụng Google maps, tìm kiếm Google cho “Google maps” và một khi bạn đã nhúng
được bản đồ, gõ địa chỉ bạn ở đó. Sau đó, đảm bảo bạn chia sẻ nó.
Kĩ thuật 17:
Đặt một Youtube video trong bài viết của bạn vì Youtube dang trở thành một hệ thống tìm kiếm
lớn nhất ngày nay. Mọi người muốn xem những gì nhìn thấy được.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *