Top 15 kĩ thuật SEO onpage mới nhất

1, Sử dụng font ít nhất 15 px
Nội dung của bạn tốt như thế nào không thành vấn đề. Nếu nó khó để đọc, sẽ không ai đọc nó. Đó là
tại sao tôi chú ý nhiều đến tính có thể đọc được (đặc biệt là kích cỡ font)
Nói tóm tắt, đảm bảo font của bạn ít nhất là 15 px
2, Bao gồm con số trong tiêu đề (title) của bạn
Nghiên cứu bởi Conductor phát hiện ra rằng tiêu đề chứa nhiều số nhận CTR tốt hơn tiêu đề không
có số. Tại sao cái này làm việc? Vì nó cung cấp cho người đọc một chút xem trước nội dung.
Ví dụ, một title như “17 Seo tips you need to know” thu hút nhiều hơn đơn giản là “A bunch
of Seo tips you need to know”.
Bạn có thể sử dụng các con số trong title của bạn thậm chí cả khi bạn không viết một post liệt
kê.
Ví dụ, bạn có thể trích dẫn một kết quả cụ thể bằng số ai đó giành được từ nội dung của bạn
“How to share 47 minutes off of your workday” hay kết quả từ một case study “How i made
$15.674 from a small email list”
Trên thực tế, con số làm việc tốt, tôi dùng nó trong hầu hết title đơn.
3, Sử dụng dấu ( ) trong title của bạn
Dấu ( ) là cách dễ dàng để nhận nhiều traffic tới mọi thứ bạn xuất bản. Trên thực tế, dữ liệu của
Hubpot thể hiện rằng dấu ( ) và [ ] có thể thúc đẩy CTR lên tới 38%. Tất nhiên cái này không có
nghĩa với mọi title. Nhưng tôi khuyến nghị thêm ( ) hay [ ] vào cuối title bất cứ khi nào bạn có
thể. Sau đây là một vài ví dụ về title sử dụng dấu ( ):
On-page SEO anatomy of a perfect optimized page (2017 update)
How to make people like you in 5 seconds or less (No gimmicks no tricks. Just 3 quick tips)
Here are the top employers branding challenges [New report]
4, Sử dụng câu rất ngắn trong giới thiệu của bạn
Tại sao tôi sử dụng nhiều thời gian hơn trên giới thiệu của tôi hơn là đề mục.
Title của bạn khiến người dùng click và xem nội dung của bạn. Và giới thiệu của bạn khiến họ thực
sự đi vào title của bạn. Lí tưởng là hai yếu tố này làm việc cùng nhau để chuyển người dùng
ngẫu nhiên thành subscriber, leads hay khách hàng
Vấn đề là bạn viết giới thiệu của bạn như thế nào để giữ người dùng khỏi nhấn nút back.
Một chiến thuật dễ dàng là sử dụng câu rất ngắn trong giới thiệu của bạn, đặc biệt trong vài
dòng đầu tiên.
Tại sao cái này làm việc? Câu dài làm não người đọc của bạn phải làm việc nhiều (cái này được
biết đến như là tải nhận thức).
Nói tóm tắt, câu của bạn càng dài, não người đọc của bạn càng làm việc nặng hơn.
Và cái này đặc biệt xấu khi người dùng mới đáp xuống site của bạn lần đầu tiên. Họ không biết bạn
là ai, vì vậy sẽ không làm việc nhiều để đọc thứ của bạn.
Đó là tại sao bạn muốn sử dụng câu rất ngắn trong phần bắt đầu của giới thiệu của bạn. Cái này
cung cấp cho người đọc thứ dễ dàng để đọc.
Sau đó, một khi bạn lôi kéo được họ, họ sẽ sẵn sàng làm việc với câu dài hơn.
5, Hạn chế giới thiệu của bạn 8 dòng hay ít hơn
Nếu có một câu là lời khuyên đối với suy nghĩ người viết, nó sẽ là làm ngắn giới thiệu của bạn.
Giới thiệu của bạn có một công việc chính:lôi kéo người đọc đọc phần còn lại của post của bạn.
Đây không phải là lúc đề cập đến toàn bộ chủ đề. Viết cái gì nó ngắn và hay.
6, Thêm subheader mỗi 150 từ
Tôi thích subheader. Chúng là cách tuyệt vời để chia nội dung của bạn thành đoạn nhỏ.
Đó là tại sao tôi sử dụng nhiều subheader trong mọi thứ tôi xuất bản
Trên thực tế tôi khuyên bao gồm một subheader cho mỗi 150 từ nội dung.
7, Sử dụng subheader thu hút cảm xúc
Nếu bạn nhìn thấy kết quả từ phần mềm ghi lại người dùng (như Hotjar hay Crazy Egg) bạn sẽ ngạc nhiên
ít người thực sự đọc nội dung của bạn như thế nào.
Thực tế là hầu hết mọi người online không đọc, họ chỉ lướt. Điều này có nghĩa là bạn cần tạo
hình thức cho những người lướt này.
Và một trong những cách dễ nhất là tạo các subheader thu hút
Các subheader phải cho phép người dùng biết nội dung của bạn là về cái gì (mà không cần đọc mọi thứ).
Trên thực tế, những người lướt đôi khi chỉ đọc subheader, và nhảy qua hầu hết nội dung chính của
trang. Và trừ phi các subheader lôi kéo được họ, họ sẽ nhanh chóng lướt theo cách của họ xuống đáy
trang và sau đó nhấn nút back của trình duyệt.
Đó là tại sao tôi khuyên sử dụng các subheader thu hút cái làm người dùng dừng lại, chú ý và thực sự
đọc nội dung của bạn
Sau đây là một vài ý tưởng và mẫu cái bạn có thể sử dụng để tạo các subhesder có hiệu quả
The truth about…(surprising new data)
Wait…what?!
3 steps to…
Lets take a look at my results.
But did it actually work?
8, Sử dụng đoạn văn ngắn (1 đến 3 dòng)
Không gì tồi tệ hơn “bức tường của text”. Trên thực tế, đoạn văn dài làm tôi đi ra khỏi trang
nhanh hơn.
Đó là tại sao tôi khuyên bạn mạnh mẽ chỉ nên hạn chế đoạn văn của bạn từ 1-3 dòng. Giống với những
câu ngắn, đoạn văn ngắn làm giảm tải nhận thức của người đọc.
Theo kinh nghiệm của tôi, các đoạn văn ngắn có thể cải thiện đáng kể bounce rate và dwelltime của
bạn. Đó là tại sao bạn khó tìm thấy một đoạn văn trên site của tôi dài hơn 3 dòng.
Đó không phải là quan điểm của riêng tôi. Dr Jakoh Niesel khám phá ra rằng nội dung ngắn online
có tính đọc tốt hơn 47% đoạn text lớn.
9, Nhiều ảnh vào nội dung của bạn
Cái này có thể là bất cứ ảnh nào
+ Chụp màn hình
+ Đồ thị
+ Ảnh chụp trước và sau
+ Ảnh nhìn
+ Ảnh minh họa
Nói tóm tắt, các ảnh làm nội dung của bạn trở nên tốt hơn. Trước tiên, chúng làm nội dung của bạn dễ
đọc hơn (bằng cách chia nội dung).
Nội dung giàu hình ảnh thu hút hơn nhiều so với 100% text. Nếu có một thứ để nói :”Tôi giảm cân
27 pounds” thì có thể thể hiện các ảnh trước và sau không mặc áo.
Thêm vào đó, một nghiên cứu của Claremont University phát hiện ra rằng các ảnh có thể tăng tín nhiệm
nội dung lên 75%.
10, Đưa các bucket bridages vào nội dung của bạn
Bucket bridages là gì? Chúng là các cụm từ cái khuyến khích người đọc đọc nội dung tiếp theo.
Sau đây là một ví dụ từ một trong những power page của tôi
Your first step is to find a piece of content to republish
Heres how
Bạn sử dụng bucket bridages như thế nào? Đi qua nội dung của bạn và thêm 2-3 bucket bridages
bất cứ khi nào chúng có nghĩa. Nó thực sự là đơn giản.
Sau đây là một vài bucket bridages bạn có thể sử dụng (hay tự tạo cho bản thân bạn)
Heres truth
What s the bottom line here?
The best part?
This surprised me
You may not want to read this, but here we go
Now:
11, Sử dụng từ và cụm từ con người thực sự dùng
Đừng có vẻ như là robot. Tôi nghiên cứu về dinh dưỡng ở trường đại học. Vì vậy, phong cách viết
tôi học mang tính kinh viện và đầy từ chuyên nghành. Bề ngoài nó làm bạn có vẻ thông minh.
Sau đó, tôi nghiên cứu master về copywriting. Tôi cũng nghiên cứu kĩ về phong cách viết của
các blogger thành công. Theo cách đó, tôi thấy cái họ làm khác với trên. Mô hình họ viết như là
nói chuyện.
Vì vậy, thay vì:
List building is one of most important skills on internet marketing
Các master viết như con người nói chuyện:
I probably dont need to tell you that list building is huge
12, Đừng nhàm chán (DBB – dont be boring)
Quy tắc này tương tự như sử dụng từ và cụm từ con người thực sự dùng bạn đã học.
Nhưng tip này sẽ làm sôi động nội dung của bạn.
Bỏ ra ngoài những từ ngữ chuyên nghành và viết như con người nói chuyện sẽ giúp bạn.
Nhưng nếu bạn muốn viết thu hút người đọc, đi theo nguyên tắc DBB.Cái này khó để giải thích, vì
vậy hãy nhìn vào một vài ví dụ:
Hầu hết người ta sẽ viết giới thiệu về tỉ lệ % chất béo trong cơ thể là:”Body fat percentage
is…”. Nhưng cái đó là nhàm chán. Vì vậy, tôi sẽ làm sáng nó với cụm từ thu hút người đọc bằng
cách hỏi về body fat:
What is body fat percentage?
Bạn đã biết rằng cách kể chuyện (story telling) là một share trigger mạnh mẽ. Vì vậy, thay vì
viết nhàm chán như một sơ yếu lí lịch, hãy kể một câu chuyện nhỏ.
Hầu hết mọi ngưới sẽ nói:
I highly recommend bulding your email list.
Nhưng ta sẽ nói:
If you re not building your email list, you re an idiot
Hãy đừng nhàm chán!
13, Trích dẫn dữ liệu, nghiên cứu và thực tế
Nếu bạn muốn nhận nhiều link hơn, hãy làm nội dung của bạn thêm tín nhiệm.
Thứ tốt khác về trích dẫn nghiên cứu là nó cung cấp cho bạn một cơ hội để thêm nhiều ảnh vào nội
dung của bạn (dưới dạng đồ thị).
Nhưng bạn không cần bao gồm kết quả nghiên cứu khoa học một cách nghiêm ngặt. Bạn có thể sử dụng
kết quả nghiên cứu từ cuộc sống của bản thân bạn. Miễn là bạn có gì đó hỗ trợ cho lời bạn
nói
Cuối cùng, khi bạn tuyên bố một cái gì đó hãy hỗ trợ nó bằng bằng chứng.
14, Comment và trả lời comments
Cách đây một vài năm tôi nhận thấy một xu hướng blogger bắt đầu loại bỏ khả năng comment trên
post của họ.
Nhưng một điều thú vị xảy ra: họ nhanh chóng đưa chúng trở lại.
Các site này nhận thấy traffic và engagement của họ giảm xuống rõ rệt. Ít người hơn chia sẽ thứ
họ viết. Và người dùng sử dụng ít thời gian hơn để đọc, vì nó hóa ra là người dùng sử dụng
nhiều thời gian để đọc blog comments
Comments là rất tốt cho bằng chứng xã hội. Không có gì có thể nói blog này là của công chúng
hơn là đếm comments tăng mạnh.
Đảm bảo răng người dùng có thể comment trên post của bạn. Tôi thích sử dụng đặc tính comment
tích hợp sẵn của wordpress, nhưng bạn có thể sử dụng Facebook comments, Disqus hay bất cứ
cái gì làm việc với bạn.
Và khi ai đó để lại một comment, trả lời comment của họ.
Vì khi người dùng thấy bạn trả lời các comments của họ, họ biết bạn đọc tất cả chúng,làm họ
để lại comments nhiều hơn.
Một mặt tiêu cực của việc cho phép comment là spam, nhưng nó là rắc rối nhỏ. ;
15, Bao gồm CTA mạnh trong kết luận của bạn
Khi ai đó đi đến cuối nội dung của bạn, họ sẽ nghĩ bây giờ là cái gì. Nói cách khác, họ
sẽ được dẫn dụ làm cái bạn yêu cầu. Hãy viết một kết luận trông như thế này:
So there you have it, my 21 tips for getting more done during the day. I hope you learned
something new. See you in the next post.
Kết luận của bạn là một cơ hội lớn để người đọc của bạn comment và chia sẻ nội dung của bạn
Tất cả việc bạn cần làm là yêu cầu.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *