Page Rank trong SEO: quá khứ và hiện tại

Page Rank trong SEO: quá khứ và hiện tại

Cách đây một vài năm, xếp hạng trên Google tất cả là về cái được gọi là Page Rank và làm cách
nào, bạn với tư cách một chủ web có thể thao tác xử lí nó cho xếp hạng cao hơn. Ngày nay, bạn
hiếm nghe về Page rank vì nhiều người nghĩ nó đã chết, nhưng họ đã sai. Thậm chí, nếu thuật ngữ này
không còn được sử dụng trong giới Seo, nguyên tắc của Page Rank vẫn còn tồn tại, và có thể sẽ
vẫn luôn tồn tại.
Mọi trang trên Internet có cái được gọi là Page Rank, được biết đến rộng rãi như là PR. PR là
một thuật toán được sử dụng bởi Google search cái giúp xếp hạng các website trong trang kết quả
của bộ máy tìm kiếm (SERPs). Nó được đo lường trên thang điểm logarit từ 0 đến 10. Một trang
mới sẽ có PR 0. Thực sự nó không phải bằng 0, nhưng không được xếp hạng, cái rất gần với 0. Chú
ý là Google vẫn có thể index các trang không được xếp hạng.
Khi trang A liên kết tới trang B, trang B nhận một sự tăng lên trong PR của nó cái là phần tỷ
lệ của PR trên trang A. Nếu trang A có PR=0, trang B nhận rất ít PR thêm. Tuy nhiên, nếu trang
A có PR=5, trang B nhận một sự thúc đẩy lớn trong trạng thái PR của nó.
Nếu một trang có nhiều links tới, nó thu thập PR từ mỗi trang đó, và vì vậy làm nó thêm quan trọng.
Đây là nơi chúng ta nhận ý tưởng một link tới là một phiếu bầu cho trang. Càng nhiều link đến
trang có, càng nhiều PR nó nhận, và càng trở nên quan trọng hơn. Nói cách khác trang nhận danh tiếng
(reputation). Trang càng quan trọng. nó sẽ được xếp hạng trên SERPs của Google.
Trong nhiều năm, PR được nghĩ như là chỉ tiêu thần thánh cho xếp hạng. PR là đặc tính mạnh mẽ
của trang, có thể được sử dụng để làm các trang khác xếp hạng tốt hơn. Nó là phương pháp đo
lường một trang là quan trọng như thế nào với Google.
Bộ máy tìm kiếm khổng lồ thậm chí còn cung cấp một tool bar (không còn tồn tại) cho các chủ web để họ
có thể kiểm tra PR cho các trang trên website của họ.
Đối với nhiều chủ web, Seo trở thành trò chơi theo đuổi PR. Nhận link trỏ về site của họ từ
các trang có PR cao là thứ duy nhất thành vấn đề.
Trong 4-5 năm trở lại đây, Google cố gắng tạo khoảng cách với PR. Nó làm điều này bằng cách thuyết
phục các chủ web rằng PR không còn quan trọng cho xếp hạng. Google thậm chí còn dừng cập nhật
PR trên tool bar của họ, để rằng không ai có thể nói chính xác PR của một trang.
Trong tháng 10-2014, John Mueller của Google nói:” Chúng tôi có thể không cập nhật nó (PR),
ít nhất tại tool bar Page Rank”
Rõ ràng, Google không muốn các chủ web biết về PR của các trang của họ vì nó làm họ bị kiểm
soát quá nhiều không có lợi.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *