Local Seo (Seo địa phương) toàn tập (phần 1)

Tại sao sử dụng local Seo?

Trừ phi bạn không để ý, bạn đã thấy liệt kê các doanh nghiệp địa phương xuất hiện ở top đầu
kết quả tìm kiếm trong Google và Google Maps. Liệt kê địa phương – trước được biết đến như là
trang liệt kê Google Place, sau đặt lại tên các trang Google+, bây giờ được biết đến như là
liệt kê Google My Business – bất kể tên của chúng là gì, chúng là công cụ marketing mạnh mẽ
cho các doanh nghiệp nhỏ.
Hãy nhìn vào một vài dữ liệu, thực tế sau được khám phá trong một vài nghiên cứu gần đây trên
hành vi của khách hàng địa phương.
+ 97% người dùng bộ máy tìm kiếm đã tìm kiếm online để tìm các doanh nghiệp địa phương.
+ 76% khách hàng người tiến hành một tìm kiếm địa phương trên smartphone của họ ghé thăm cửa
hàng trong cùng một ngày.
+ 78% tìm kiếm mobile địa phương dẫn đến mua hàng tại cửa hàng.
Nếu bạn là một doanh nghiệp địa phương, những con số này có ý nghĩa đáng kể. Bây giờ hãy đi sâu
vào và tìm ra cái gì hình thành một kết quả tìm kiếm địa phương.
Các kết quả tìm kiếm địa phương khác với kết quả tìm kiếm tự nhiên truyền thống bằng cách trình
bày một doanh nghiệp địa phương, thay vì một trang web thông thường, xuất hiện ở đỉnh kết quả
tìm kiếm và trên đỉnh liệt kê bản đồ (map listings).

local listing

Người dùng có thể nhận chi tiết liên hệ doanh nghiệp, giờ mở cửa và các reviews và tìm thấy
thông tin họ cần nhanh chóng và dễ dàng, thay vì phải tìm quanh site doanh nghiệp.
Các liệt kê địa phương có thể là công cụ mạnh mẽ để thu hút traffic. Trong nhiều trường hợp,
các liệt kê địa phương có thể dẫn đến nhiều truy vấn hơn so với xếp hạng Seo thông thường.
Nhưng cái đó có nghĩa rằng bạn bỏ chú ý Seo truyền thống chuyển sang Local Seo? Bạn có thể
làm cả hai và có tiềm năng nhân đôi traffic bạn có thể nhận.

Làm cách nào xếp hạng cao với Local Seo

Xếp hạng cao với local Seo có cách tiếp cận khác so với Seo truyền thống. Thuật toán của Google
tìm kiếm một tập hợp tín hiệu khác nhau để quyết định tính đại chúng của doanh nghiệp, sau đó
quyết định xếp hạng nó như thế nào trong kết quả tìm kiếm.
Nếu bạn nghĩ về nó,một nhà hàng thực sự đại chúng ở một thành phố thí một tá link từ khắp nơi
có thể không phải là nhân tố tốt nhất để quyết định giá trị của nhà hàng tại địa phương.
Một cái chỉ tốt hơn về tầm quan trọng là các đề cập về tên và số điện thoại doanh nghiệp trên
web, reviews của khách hàng và các chi tiết trên website thê hiện rằng doanh nghiệp nằm ở
vùng đang được tìm kiếm.
Các nhân tố quan trọng nhất Google sử dụng cho kết quả địa phương được liệt kê dưới đây:

1. Doanh nghiệp gần trung tâm thành phố.
2. Các links với từ khóa trong anchor text (đừng làm cái này thái quá).
3. Các reviews (tình cảm, số lượng, cập nhật và địa điểm).
4. Số lượng và chất lượng backlinks của website.
5. Hạng mục Google My Business phù hợp.
6. Sự phù hợp từ khóa với nội dung website.
7. Website thân thiện mobile và responsive.
8. Authority của links tới website.
9. Sự phù hợp từ khóa địa lí của nội dung website.
10. Số lượng ảnh liên kết với liệt kê doanh nghiệp.

Đây là những nhân tố mạnh nhất lấy từ cả nghiên cứu Local Search Rankings của Local Seo Guide
Local Search Ranking Factors Survey của Moz. Nếu bạn muốn xếp hạng cao trong kết quả địa phương,
tất cả việc bạn phải làm là đảm bảo site của bạn và trang Google My Business có nhiều hơn nhân
tố này so với đối thủ cạnh tranh.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *