Link trong SEO toàn tập 2022 (phần 1)

Vai trò của link đối với bộ máy tìm kiếm và SEO

Trong giới Seoer, truyền tụng nhau câu:’Content is king. Link is Queen’ (Nội dung là vua. Link là hoàng hậu)
để nói lên vai trò của link trong SEO. Càng nhiều link (số lượng) trỏ tới site của bạn, bộ máy tìm kiếm càng nghĩ
site của bạn là quan trọng.
Link là quan trọng vì chúng cung cấp cách thức cho bộ máy tìm kiếm tìm ra site của bạn
Không có link, bạn vẫn có thể đưa site của bạn vào chỉ mục (index) của bộ máy tìm kiếm nhưng có
khả năng là không. Được đưa vào chỉ mục của Google sẽ nhanh hơn thông qua linking hơn là qua đăng
kí với Google. Tôi đã có site được đánh chỉ mục bởi Google chỉ trong hai hoặc ba ngày bằng cách
đặt link trên các site khác. Nếu bạn chỉ đơn giản đệ trình URL lên Google, bạn có thể phải đợi hàng
tuần để Google index site của bạn.
Một bộ máy tìm kiếm thấy link trỏ tới site của bạn từ các site khác cái đã được index, nó có thể ghé
thăm và kết quả cũng index site của bạn. Theo nghĩa này, nếu bạn muốn index một trang bất kì chỉ cần
có link dù chỉ từ một trang của một site đã được index. Số lượng link dù chỉ từ cùng một site vẫn có ý nghĩa.
Nhưng một hay hai link là không đủ cho bộ máy tìm kiếm (chú trọng về mặt số lượng link). Có bộ máy tìm
kiếm kĩ tính hơn sẽ không ghé thăm site của bạn thậm chí khi nó nhìn thấy link tới site của bạn. Vì vậy
càng có nhiều link trỏ tới site của bạn càng tốt.
Các bộ máy tìm kiếm tin rằng chúng có thể duy trì chất lượng chỉ mục các site của chúng bằng cách tập
trung vào các trang web có nhiều link trỏ tới nó vì chúng coi những trang này là có giá trị. Nếu không
có ai nghĩ site của bạn là quan trọng để liên kết thì tại sao bộ máy tìm kiếm phải nghĩ như vậy. Theo
nghĩa này, càng có nhiều site (chú trọng về số lượng site linking) có link trỏ tới site của bạn, site
của bạn càng được nâng hạng.
Đi vào chi tiết hơn, link tạo điều kiện dễ dàng hơn cho bộ máy tìm kiếm tìm thấy trang của bạn. Khi các
con bọ tìm kiếm tỏa đi trên web, chúng đi theo các link. Chúng đưa vào chỉ mục một trang, theo sau link
trên trang đó trỏ tới các trang khác, đưa vào chỉ mục các trang đó, rồi lại theo sau các link trên các
trang đó ..vv…Càng có nhiều link trỏ tới một trang, càng có nhiều khả năng trang được chọn đưa vào chỉ
mục bởi bộ máy tìm kiếm và sẽ càng nhanh chóng để điều này xảy ra.
Mạng lưới site liên kết đem lại giá trị cho trang. Nếu bạn có nhiều link được trỏ từ các site, mà bản thân
các site đó được liên kết bởi nhiều site khác, bộ máy tìm kiếm sẽ kết luận rằng site của bạn thực
sự quan trọng. Google gọi giá trị này là Page rank. Nhưng Google không phải bộ máy tìm kiếm duy nhất sử dụng
các link như một chỉ mục về giá trị, Yahoo trước khi là đối tác của Bing sử dụng cái gọi là web rank, Bing
thì có Page score.
Link cung cấp thông tin cho bộ máy tìm kiếm về trang web mà chúng trỏ tới. Text link thường chứa các từ khóa
mà bộ máy tìm kiếm có thể sử dụng để làm sáng tỏ thêm thông tin về trang của bạn. Ví dụ,nếu site của
bạn có link từ các site liên quan đến chủ đề SEO và những link này có các từ khóa liên quan đến SEO nâng cao, bộ
máy tìm kiêm sẽ đoán là site của bạn liên quan đến chủ đề SEO.
Bộ máy tìm kiếm cố gắng định hình xem site hoặc trang nào là phù hợp nhất cho một tìm kiếm. Nó sử dụng link
như một cách để quyết định điều này. Mặc dù vậy, cùng với nội dung, sử dụng link đến và đi một site để đánh giá
tầm quan trọng của nó là một phương pháp không hoàn hảo. Một page có thể là một trang tốt nhất trên một chủ
đề cụ thể, nhưng lại có ít link tới nó. Chỉ là vì bạn xuất bản một trang web ngày hôm nay không có nghĩa là nó
tệ hơn một trang được xuất bản cách đây 5 năm và bây giờ có nhiều link tới nó. Tuy nhiên, bộ máy tìm kiếm gặp
khó khăn trong việc định hình nhu cầu tìm kiếm là gì, vì vậy chúng phải sử dụng thông tin có sẵn với chúng.
Sử dụng link là một cách để giúp chỉ ra site hay page nào là hữu dụng. Chiến lược này là không hoàn hảo, nhưng đó
là thực tế của bộ máy tìm kiếm.
Các link không chỉ đem các bot tìm kiếm tới một trang, mà chúng còn đem khách ghé thăm tới trang. Mục đích tổng thể
của chiến dịch SEO của bạn là traffic tới site của bạn. Đôi khi, khách sẽ click vào link và đến site của bạn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *