Lịch sử thuật toán Google – năm 2018, 2019

Những thay đổi trong năm 2018

Trong tháng 3-2018, Google khởi động chỉ mục ưu tiên mobile. Thay đổi này có nghĩa rằng thay vì
chỉ chỉ mục hóa các phiên bản desktop của các trang trong kết quả tìm kiếm, Google bắt đầu sử
dụng phiên bản mobile của các trang web. Tại sao? Vì vấn đề người tìm kiếm gặp phải trên thiết
bị mobile khi các phiên bản desktop và mobile của một trang là khác nhau lớn.
Trong tháng 7-2018, Google bắt đầu thể hiện tất cả các trang không phải HTTPs như là “không
an toàn” trong trình duyệt Chrome.
Trong tháng 8, Google khởi động một cập nhật cái có nickname là cập nhật “medic“. Cập nhật này
ảnh hưởng đến nhiều sites liên quan đến y tế. Cập nhật này nhằm vào các sites cái kiếm tiền
bằng cách giới thiệu các sản phẩm cái có thể là nguy hiểm đối với sức khỏe và tuổi thọ.
Nếu bạn đang xây dựng các websites affiliate, cập nhật Medic là lí do quan trọng nhất để tránh
khỏi các niche liên quan đến sức khỏe & tiền bạc. Trên thực tế, đó là bất cứ thứ gì cái được
cho là “có nguy cơ” đối với khách ghé thăm.
Nếu bạn có một website ở trong một các niche này và bạn bị đánh bởi cập nhật Medic, thì có một
giải pháp đơn giản cho bạn. Nếu bạn tìm kiếm trên Google, bạn sẽ tìm thấy các sites tự cho là
đã phục hồi, và các site đó sẽ là nơi tốt nhất để bắt đầu.

Những thay đổi trong năm 2019

Trong năm 2019, Google phát hành một số cập nhật “lõi”. Các cập nhật này ảnh đến một số nhân tố
xếp hạng trong một lần, vì vậy không có thông tin nào được cung cấp về đối tượng cụ thể của cập
nhật.
Chỉ để thể hiện rằng ai cũng có thể gây lỗi, Google đã báo cáo một vài lỗi trong tháng 4 và 5.
Cái đầu tiên là một lỗi cái gây chỉ mục hóa lại không có ý định trước của các trang. Lỗi thứ hai
ngăn chặn các trang mới được chỉ mục hóa đúng đắn.
Có thể tin tức lớn nhất của năm 2019 là cập nhật BERT. BERT có nghĩa cho Bidirectional Encoder
Representation from Transformer và là một mô hình xử lí ngôn ngữ tự nhiên NPL. Cập nhật này nhằm
vào hiểu biết tốt hơn ngôn ngữ tự nhiên được sử dụng bởi người tìm kiếm để quyết định ý định và
hiểu bối cảnh.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *