Lịch sử thuật toán Google – năm 2016, 2017

Những thay đổi trong năm 2016

Vào 23-2, Google thực hiện thay đổi lớn đối với SERPs, loại bỏ cột bên tay phải của quảng cáo và
đặt một khối quảng cáo tại đỉnh của SERPs. Đối với từ tìm kiếm đã cho, các kết quả tự nhiên bị
đẩy xuống dưới. Ở trên cùng, hầu hết các tìm kiếm chỉ thấy các link quảng cáo mất phí.
Vào 12-5, Google khởi động cập nhật thân thiện mobile lần thứ hai cái về cơ bản củng cố cái
đầu tiên và làm các site thân thiện mobile hoạt động hiệu quả hơn trên nền tảng tìm kiếm trên
mobile.
Vào 1-9, một tên con vật khác tham gia vào cập nhật của Google. Cập nhật “Possum” được cho là
nhằm vào các xếp hạng tìm kiếm địa phương, tăng mật độ của các kết quả địa phương, nhưng cũng
ngăn chặn spam khỏi xếp hạng. Các doanh nghiệp địa phương trước kia thấy khó để xếp hạng cho
một kết quả cấp độ thành phố, đơn giản vì họ ở bên ngoài gianh giới của thành phố, bây giờ thấy
dễ dàng hơn.
Vào 23-9, Google công bố Penguin 4.0. Đây là cập nhật được chờ đợi lâu và dược đoán trước bởi
cộng đồng Seo. Penguin 4.0 là theo thời gian thực và là phần cốt lõi của thuật toán. Cái đó có
nghĩa là bất cứ trang nào bị tóm gáy bởi Google, có thể được sửa chữa, và các phạt này có thể
được đảo ngược lại ngay sau khi trang được chỉ mục hóa và đánh giá lại bởi Google. Với Penguin
trước, các chủ web phải chờ hàng tháng (thậm chí hàng năm) để xem các sửa chữa Seo của họ có
đảo ngược được các phạt của Penguin.

Những thay đổi trong năm 2017

Vào tháng 1, Google bắt dầu khởi động một cập nhật cái ảnh hưởng tới các trang cái có popup
thô bạo và các cái khác phá hủy trải nghiệm người dùng mobile. Về cơ bản, bất cứ cái gì cái
bao trùm nội dung chính trên các thiết bị mobile (e.g từ một click) được yêu cầu chú ý loại bỏ.
Trong tháng 4, nó có vẻ là các website HTTPs được ưa thích hơn so với các website HTTP kém
an toàn.
Trong tháng 10, Google giới thiệu cảnh báo trên Google Chrome về các website không an toàn. Đây
không phải là cập nhật thuật toán, nhưng quan trọng.
Chúng ta cũng thấy sự giảm xuống số lượng các featured snippets trong các kết quả tìm kiếm với
sự tăng lên trong khung kiến thức.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *