Lịch sử thuật toán Google – năm 2014, 2015

Những thay đổi trong năm 2014

Trong tháng 2-2014, Google cập nhật bố cục trang của nó.
Trong tháng 5 cùng năm, Payday Loan 2.0 được phát hành. Đây là một cập nhật đối với thuật toán
Payday Loan ban đầu và được cho là mở rộng phạm vi của thuật toán này tới các truy vấn quốc tế.
Cũng trong tháng 5, Panda được cập nhật. Nó được gọi là Panda 4.0.

Những thay đổi trong năm 2015

Vào 21-4, Google bắt đầu khởi động một cập nhật cái được thiết kế để thúc đẩy thăng hạng cho các
trang web thân thiện với thiết bị mobile trong kết quả tìm kiếm trên mobile.
Để giúp các chủ web chuẩn bị cho cập nhật, Google cung cấp một trang web nơi các chủ web có thể
test liệu site của họ có thân thiện với mobile. Bạn có thể tìm thấy công cụ kiểm tra tính thân thiện
mobile ở đây:

https://google.com/webmasters/tools/mobile-friendly

Để sử dụng công cụ này, bạn đơn giản nhập URL trang web của bạn và chờ kết quả.
Cập nhật tính thân thiện mobile:
1, Chỉ ảnh hưởng tới các tìm kiếm được tiến hành trên các thiết bị mobile.
2, Áp dụng cho các trang web riêng rẽ, không phải là toàn bộ site.
3, Ảnh hưởng tới mọi ngôn ngữ toàn cầu.
Cập nhật này rất có ý nghĩa. Nếu ai đó tìm kiếm trên màn hình nhỏ, Google muốn cho ra các trang web
cái hiển thị đúng đắn trên các thiết bị như vậy.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *