Lịch sử thuật toán Google – năm 2013

Trong năm 2013, Google cập nhật cả Panda và Penguin một vài lần. Câc cập nhật này làm tinh vi hai
công nghệ khác nhau để cố gắng tăng chất lượng của xếp hạng.
Vào 18-7, cập nhật Panda được cho là phát hành để “làm mềm” hiệu ứng của Panda phát hành trước.
Google rõ ràng quan sát các hiệu ứng của các cập nhật của họ, và điều chỉnh chúng phù hợp.
Trong tháng 6, Google phát hành cập nhật “Payday Loan”. Cái này nhằm vào các niche với trang
kết quả spam có tiếng. Các niche này có tính thương mại cao, cái đem lại phần thưởng lớn cho bất
cứ ai xếp hạng cao, các spammer thích những niche như vậy. Google cung cấp ví dụ về “Payday Loan”
như là một minh họa khi công bố cập nhật này vì cái tên của nó.
Tháng 8-2013, Hummingbird được phát hành. Hummingbird là cái tên được đưa ra đối với thuật toán
tìm kiếm mới của Google. Nó không phải là phần của một thuật toán đang tồn tại hay một cập nhật
thuật toán nhỏ, mà là một thuật toán hoàn toàn mới cái được giới thiệu và có hiệu lực vào 20-8-2013.
(Mặc dù vậy, nó không được công bố cho cộng đồng SEO cho đén 26-9).
Đây là một thay đổi chính đối với cách thức Google phân loại thông tin trong chỉ mục của nó. Trên thực
tế, thang điểm thuật toán của Google đã không thay đổi trong một thập kỉ. Nghĩ về nó theo cách
này, Panda và Penguin là các thay đổi đối với các bộ phận của thuật toán cũ, trong khi Hummingbird
là một thuật toán hoàn toàn mới, mặc dù nó vẫn sử dụng những bộ phận của thuật toán cũ.
Thuật toán của Google là một phương trình toán học được sử dụng để quyết định các trang tương thích
nhất để trả về trong các kết quả tìm kiếm. Phương trình sử dụng trên 200 bộ phận cấu thành, bao
gồm các thứ như Pagerank và các links tới.
Bề ngoài thì, tên Hummingbird được chọn vì là loài chin nhanh và bắt mồi chính xác như thế nào.
Mặc dù các chủ web không đồng ý, Google vào lúc rõ ràng nghĩ rằng cái này phản ánh kết quả tìm
kiếm nhanh và chính xác.
Google muốn giới thiệu một cập nhật chính trong thuật toán vì có sự tiến hóa trong cách người ta
sử dụng Google để tìm kiếm các thứ. Một ví dụ Google đưa ra là “conversation search” (tìm
kiếm nói chuyện) nơi con người có thể nói chuyện vào mobile phone, máy tính bảng và thậm chí trình duyệt
desktop để tìm kiếm thông tin. Để minh họa, giả sử bạn quan tâm đến mua một máy tính bảng Nexus 7.
Cách cũ để tìm nó online là gõ thứ như thế này vào hộp tìm kiếm Google: “Buy Nexus 7″. Tuy nhiên,
với giới thiệu nhận dạng văn bản, người dùng ngày càng trở nên mang tính mô tả trong cái họ tìm
kiếm. Ngày nay, rất là dễ để ra lệnh vào trình duyệt tìm kiếm những thứ như sau:”Where can I buy
a Nexus 7 near here?”
Google cũ không thể giải quyết tốt đối với loại tìm kiếm như vậy, nhưng Hummingbird mới được
thiết kế để làm cái đó. Google cũ sẽ tìm kiếm các trang trong chỉ mục cái bao gồm một vài hay
tất cả các từ trong cụm từ tìm kiếm. Một trang cái bao gồm cụm từ chính xác sẽ có cơ hội tốt
nhất xuất hiện trên đỉnh của kết quả tìm kiếm. Nếu không trang nào được tìm thấy với cụm từ chính
xác đó, Google sẽ tìm kiếm các trang cái bao gồm các từ quan trọng như ví dụ, “where”, “buy”
và “Nexus 7”. Ý tưởng đằng sau Hummingbird là rằng nó có thể biên dịch cái người tìm kiếm thực
sự tìm kiếm cho. Trong ví dụ trên, họ rõ ràng là đang tìm kiếm nơi gần vị trí hiện tại của họ
để mua một Nexus 7.
Nói cách khác, Hummingbird được cho là xác định ý định của người tìm kiếm và trả về các trang
cái phù hợp nhất với ý định đó, tương phản với phù hợp nhất về mặt từ khóa trong cụm từ tìm kiếm.
Hummingbird vẫn hiện hành ngày nay và cố gắng hiểu chính xác cái người dùng muốn.
Vào tháng 12-2013, có một sự từ bỏ thông tin tác giả và rich snippets hiển thị trong SERPs. Đây
là đặc điểm nơi Google hiển thị một ảnh của tác giả hay thông tin khác bên cạnh danh sách kết
quả liệt kê. Tuy nhiên, Google siết chặt tiêu chuẩn và loại bỏ những đặc điểm này ra khỏi danh
sách kết quả.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *