FYP trên Tik Tok là gì? Huấn luyện FYP của bạn

FPY trên Tiktok là gì?

FPY có nghĩa là For You Page dòng thời gian bạn thấy khi bạn log vào app. Hơn là thể
hiện cho bạn các videos của con người bạn follow, FYP trình bày cho bạn các videos tuỳ ý
đại chúng và viral cái bạn có thể like dựa trên thuật toán cá nhân của bạn.
Chìa khoá để thành công trên Tik Tok là tạo nội dung chất lượng cao, giải trí và thu hút tham
gia ổn định.
Bạn cũng nên sử dụng hash tag phù hợp.

Huấn luyện FYP của bạn

Huấn luyện FYP của bạn cực kì là then chốt và không nên bị bỏ qua. Tất cả chúng ta biết Tik Tok
có một trong những thuật toán thông minh nhất trong thế giới đa phương tiện xã hội, so sánh với
likes của Twitter, Instagram, Facebook etc. Không thuật toán nào so sánh với Tik Tok trong việc
bắt interest của bạn như thế nào và feed (cung cấp) bạn nhiều hơn dựa trên tương tác của bạn.
Bạn đang ở trong female fitness industry, bạn phải theo dõi các videos liên quan đến female fitness.
Cái này có lợi ích vô hạn như:
+ Cung cấp cho chúng ta những nội dung liên quan đến ý tưởng của bản thân chúng ta.
+ Cho phép Tik Tok hiểu nội dung của chúng ta là về cái gì.
+ Cho phép Tik Tok hiểu là ai nội dung của chúng ta thể hiện tới.
+ Tìm ra trends sớm trong niche chúng ta.
FYP biết tôi tốt hơn tôi biết về chính mình.
Để giành được cái này chúng ta cần huấn luyện (train) FYP của chúng ta.
Bạn muốn tạo gym videos, nhưng bạn theo dõi và tham gia pranks and social experiments
tất cả các ngày, Tik Tok bây giờ sẽ đặt tài khoản của bạn vào hạng mục pranks and
social experiments và vì vậy đẩy videos của bạn cho người xem đó.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *