Facebook pixel là gì? vai trò và sử dụng (phần 3)

Cài đặt pixel vào các nền tảng websites khác nhau

Học làm cách nào cài đặt code pixel của bạn có thể là phiền toái lớn, đặc biệt khi bạn không có
kinh nghiệm coding. May mắn là, Facebook dường như hiểu điều này và gần đây nó đã tích hợp với
một vài công ty website như wordpress hay shopify, để giúp bạn dễ dàng cài đặt pixel vào các
nền tảng website đó.
Trên pixel của bạn, cùng với tùy chọn cài đặt thủ công, có tùy chọn sử dụng một tích hợp. Khi bạn
click lên nó, một hộp thoại với tất cả các đối tác xuất hiện. Từ đó, bạn có thể tích hợp website của
bạn. Sau đây là một vài nền tảng webste phổ biến và làm cách nào bạn làm nó:
1, WordPress:
+ Bước 1: Download Facebook pixel extensions.
+ Bước 2: Đi tới WordPress>>dashboard>>plugins>>add new.
+ Bước 3: Click upload plugin. Upload Facebook pixel extensions từ bước 1.
+ Bước 4: Click install now.
+ Bước 5: Activate plugin.
+ Bước 6: Thẩm định pixel.
Để thẩm định pixel rằng bạn cài đặt pixel của bạn đúng đắn, nhập URL website của bạn vào textbox
và click send test traffic.
2, Shopify:
+ Bước 1: Copy pixel ID của bạn.
+ Bước 2: Đi vào Shopify>>online store>>preferrence.
+ Bước 3: Dán pixel ID.
3, Magento:
+ Bước 1: Download Facebook ads extension.
+ Bước 2: Đi tới Magento>>dashboard>>system>>magento connect>>magento connect manager.
+ Bước 3: Đi tới direct package file upload>>choose file. Chọn file Facebook_ads_extension_ocmod.zip.

Giải quyết rắc rối pixel của bạn

Facebook pixel helper là một công cụ có giá trị cái nhất định bạn phải download. Nó là
một Chrome extension cái hiệu lực hóa Facebook pixel của bạn, kiểm tra nó làm việc
đúng đắn hay không, giải quyết lỗi và cải thiện hiệu suất. Tôi sử dụng công cụ này
để đảm bảo rằng các pixels khách hàng của tôi được châm ngòi đúng đắn. Vì một pixel
châm ngòi không đúng sẽ thất bại trong việc theo dấu khách hàng thăm web, dữ liệu
nào được upload, sẽ không thể tạo custom audience của những khách hàng quan trọng, tới
họ, bạn có thể tái hướng mục tiêu ads. Tôi không thể nhấn mạnh cái này đủ được. Facebook
pixel là phần cơ bản của chiến dịch ads. Hơn nữa một pixel làm việc là phần cơ bản của
chiến dịch này.
Bạn có thể download pixel helper miễn phí từ webstore của Google Chrome. Một khi được
download, biểu tượng pixel helper sẽ xuất hiện tại góc đỉnh phải của trình duyệt của
bạn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *