Đụng độ trên mạng Ethernet (phần 2)

Đụng độ (tiếp tục)

Ethernet đã rất thành công – trên thực tế, nó đã trở thành một trong những giao thức
mạng được sử dụng rộng rãi nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, cách tiếp cận media chia
sẻ của Ethernet có một vấn đề cơ bản: nó không tăng quy mô tốt. Khi hai hay nhiều
hơn giao diện được chia sẻ trên một cáp đơn, luôn có khả năng hai hay nhiều hơn giao
diện sẽ cố gửi thông tin cùng lúc. Cái này được gọi là đụng độ (collision). Kết quả
của một đụng độ giữa hai gói dữ liệu là rằng cả hai gói dữ liệu sẽ bị phá huỷ trong
quá trình và sẽ cần được gửi lại.
Trong một mạng nhỏ với một vài máy tính, các đụng độ xảy ra lặp lại và không phải là
việc lớn. Tuy nhiên, trong một mạng lớn với hàng tá hay hàng trăm thiết bị, các đụng
độ có thể trở thành một phiền toái thường xuyên. Trên thực tế, các đụng độ có thể trở
thành vấn đề như vậy cái mạng bị chậm tới dừng lại và không ai có thể làm được gì.
Kết quả là, nó là quan trọng để thiết kế một mạng theo một cách cái giảm các khả năng
đụng độ trở thành một vấn đề. May mắn là, cái đó là dễ để làm với trang bị mạng hiện
đại: tất cả việc chúng ta phải làm là sử dụng các switches thay vì các hubs. Các switches
loại trừ vấn đề các đụng độ bằng cách chuyển tiếp các gói dữ liệu mạng chỉ tới phân
đoạn cáp cái các thiết bị đích được kết nối tới hơn là chuyển tiếp chúng qua toàn bộ mạng.
Bạn sẽ học nhiều hơn về cái này làm việc như thế nào và tại sao nó là quan trọng trong các
học phần tiếp theo.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *