Các thuật ngữ trong Affiliate Marketing (phần 3)

+ SEM: là Search Engine Marketing và thường liên quan đến Pay Per Click hay PPC. Khi bạn sử dụng SEM, bạn
mua không gian ad trong các kết quả của bộ máy tìm kiếm. Bạn sẽ xuất hiện ở trên tất cả các xếp hạng khác.
Khi ai đó tìm kiếm cho cái gì đó cái liên quan đến dịch vụ hay nhãn hiệu của bạn, ad của bạn sẽ xuất hiện với
họ.
+ Search campaign: là các text ads trên các kết quả tìm kiếm cái cho phép bạn đi đến con người trong khi họ đang
tìm kiếm trên Google cho sản phẩm và dịch vụ bạn chào. Nó là cực tốt cho thúc đẩy sales, leads hay traffic tới website
của bạn, khi bạn có thể cho ra ads của bạn tới con người chủ động tìm kiếm cho sản phẩm và dịch vụ của bạn.
+ Search Campaigns – Protected SEM Bidding Keywords: Các từ khóa được bảo vệ không được bidding trong search
campaign.
+ Search Campaigns – Prohibited SEM Bidding Keywords: Các từ khóa bị cấm bởi chương trình không được bid
trong search campaign.
+ Search Campaigns – Non-compete SEM Bidding Keywords: Các từ khóa không được cạnh tranh trong search
campaign.
+ Search Campaigns – Recommended SEM Bidding Keywords: Các từ khóa được khuyến khích bởi chương trình
để bid trong search campaign.
+ Search Campaigns – Prohibited SEM Display URL Content: URL bị cấm không được chứa cái gì đó trong search
campaign.
+ Search Campaigns – Prohibited SEM Ad Copy Content: Nội dung ad trong search campaign không được tự nhận
cái gì đó.
+ Direct linking: Ví dụ, Search Campaigns – Direct Linking No: Direct linking xảy ra khi một affiliate sử
dụng địa chỉ website của bạn như display URL của nó trong search ads.
+ Allowed traffic: Các traffic sources được phép bởi chương trình.
+ Incentivized Traffic (traffic vì mục đích khác): Ví dụ, khách ghé thăm website nhận ưu đãi nào đó, một hình thức phổ
biến là trang web cung cấp cho khách ghé thăm như tiền mặt để click qua các trang web khác. Lưu lượng mạng
này được xem là lưu lượng ít có giá trị vì con người truy cập không vì sản phẩm hay dịch vụ mà đơn giản
chỉ để nhận khuyến khích nào đó.
+ Email: traffic source từ email marketing.
+ Social Media: traffic source từ các nền tảng mạng xã hội.
+ Sub-affiliates: Affiliate network đa tầng.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *